O poezie din lirica norvegiana , o poezie foarte frumoasa

 

Învaţă de la toate

Învaţă de la toate, să ai statornic drum
Învaţă de la flăcări, că toate-s numai scrum
Învaţă de la umbră, să taci şi să veghezi
Învaţă de la stâncă, cum neclintit să crezi
Învaţă de la soare, cum neclintit s-apui
Învaţă de la piatră, cum trebuie să spui,
Învaţă de la vântul ce-adie prin poteci
Cum trebuie prin lume de liniştit să treci.

Învaţă de la toate, că toate sunt surori
Cum treci frumos prin viaţă
Cum poţi frumos să mori,

Învaţă de la vierme, că nimeni nu-i uitat,
Învaţă de la nufăr, să fii mereu curat,
Învaţă de la flăcări, ce-avem de ars în noi,
Învaţă de la ape, să nu dai înapoi.
Învaţă de la umbră, să fii smerit ca ea.
Învaţă de la stâncă, să-nduri furtuna grea.
Învaţă de la soare, ca vremea să-ţi cunoşti,
Învaţă de la stele, că-n cer sunt multe oşti;

Învaţă de la greier, când singur eşti, să cânţi.
Învaţă de la lună, să nu te înspăimânţi;
Învaţă de la vulturi, când umerii-ţi sunt grei.
Şi du-te la furnică, să vezi povara ei…
Învaţă de la floare, să fii gingaş ca ea,
Învaţă de la soare, să ai blândeţea sa;
Învaţă de la păsări, să fii mai mult în zbor,
Învaţă de la toate, că totu-i trecător.

Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci.
Să-nveţi din tot ce piere – cum să trăieşti pe veci.

 

Varianta in limba engleza:

 

Learn from all

Learn from all  to have stable way
Learn from the flames, that all-and only ashes
Learn from shade to shut up and to wake
Learn from the rock, as steadfast to believe
Learn from the sun, how steadfast to set
Learn from stone, how need to say,
Learn from what wind blows through the paths
How to pass quietly through the world.

Learn at all, they are all sisters
How nice pass through life
How beautiful to die,

Learn from the worm, that nobody looked,
Learn from lily, to be always clean,
Learn from the flames, what we burn in us
Learn from the water, do not give back.
Learn the shade to be humble like her.
Learn from rock to Heavy thoughts.
Learn from the sun, the time to you know,
Learn from the stars, as in heaven there are many armies;

Learn from cricket, you alone are to sing.
Learn from month to not be afraid;
Learn from vultures, when your shoulders are heavy.
And go to the ant, to see its burden …
Learn from the flower, to be gentle as she
Learn from the sun, his kindness to you;
Learn from the birds, to be more in flight,
Learn all that it’s all temporary.

Take heed, son of sacrifice, the world-not to pass.
To learn how in all perish – how to live forever.

Anunțuri