INTRODUCERE IN INFORMATICA

Informatica este un ansamblu de discipline care ajuta la prelucrarea informatiei cu ajutorul calculatorului.

Programul este o lista de comenzi pe care calculatorul o poate interpreta si executa.

Algoritmul  reprezinta o succesiune precisa si finita de operatii elementare ale gandirii in care datele de intrare sunt transformate in date de iesire.

Daca doriti sa faceti probleme in Pseudocod resprectiv Pascal va voi da o culegere de probleme clic aici : DOWNLOAD iSoftware Pascal

*Proprietatile unui algoritm:

 • Claritate: datele trebuie descrise exact fara ambiguitati sau completari ;
 • Generalitate : rezolvarea unei clase mari de probleme ;
 • Completitudine : tratarea tuturor cazurilor posibile ;
 • Finitudine : algoritmul trebuie sa transforme date de intrare in date de iesire intr-un timp cat mai scurt;
 • Eficienta : algoritmul trebuie sa foloseasca eficient memoria .

Domeniile Informaticii sunt:

 1. Arhitectura Calculatoarelor ;
 2. Sisteme de Operare ;
 3. Limbaje de programare ;
 4. Algoritmi de programare ;
 5. Algoritmi si structuri de date ;
 6. Sisteme de gestiune a bazelor de date.

                                                                                                         Clasificarea datelor

Clasificarea datelor

Clasificare datelor

Tipuri de date:

-tipul intreg :  3 ; 314 ; -120 etc

-tipul real : -134.01 etc

-tipul logic : TRUE , FALSE

-tipul sir de caractere : abcd.

                Operatia de disjunctie(OR)

OR

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

                    Operatia de conjuctie(AND)

AND

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

                    

                      Operatia de negatie (NOT)

NOT (True)

False

NOT(False)

True

Constantele : sunt date ce raman neschimbate pe parcursul rezolvarii algoritmului.

Variabilele: sunt date care isi modifica valoarea pe parcursul rezolvarii algoritmului.

Expresiile: reprezinta secvente de date (operanzi)  si simboluri (operatori).

Ex: 2+4*7/2   =>  Operanzi: 3; 4; 7 iar Operatorii sunt : + , * si /.

Structuri fundamentale

Limbajul pseudocod este un limbaj conventional apropiat de cel antural care codifica un algoritm.

Sunt trei structuri fundamentale :

 • structura liniara :compusa din una sau mai multe informatii care se executa in mod secventialo singura data de la prima la ultima;
 • structura alternativa:compusa dintr-un punct de decizie si ramificatii spre secventa de operatii care se executa in functie de valoarea de adevar a conditiei;
 • :compusa din una sau mai multe operatii a caror repetitie este controlata printr-un punct de acces.

*Tipuri de programari

Programare nestructurata: un stil ,,liber” de programare , o programare dezordonata fiind greu de urmarit si de depanat.

Programare structura: respecta principiul: ,,Orice program poate fi implentat doar cu structuri de control secventiale , alternative si repetitive.

         *Echivalenta structurilor repetitive

Structura repetitiva cu test initial : WHILE-DO (Cat timp conditie ….executa);

Structura repetitiva u test final: REPEAT-DO (Repeta…..pana cand).

1.) O structura CAT TIMP poate fi echivalenta cu o structura repeta…pana cand astfel:

Cat timp conditie executa                                                    Daca conditie atunci

instructiune 1;                                                                                repeta

instructiune 2;                                                                                      instructiune 1;

………………….                             ====>>                                           ……………..

instructiune n;                                                                                     instructiune n;

sfarsit cat timp.                                                                                   pana cand Not conditie;

sfarsit daca.

2.) O structura Repeta….pana cand poate fi echivalenta cu o structura cat timp astfel:

 Repeta                                                                                  instructiune 1;

instructiune 1;                                                                  …………………….

……………….                                ====>                         instructiune n;

instructiune n;                                                               Cat timp Not conditie executa

pana cand conditie ;                                                          instructiune 1;

                                                                                                   ………………..

                                                                                                    instructiune n;

                                                                                                sfarsit cat timp;

3.) O structura Pentru poate fi echivalenta cu o structura cat timp astfel:

pentru contor<– Vi,Vf executa                                              contor<–Vi ;

           instructiune 1;                                                                         cat timp contor > =Vf executa

            ……………….                                =====>                                  instructiune 1;

          instructiune n;                                                                                     ……………

        sfarsit pentru ;                                                                                   instructiune n;

                                                                                                                       contor<– contor+1;

                                                                                                                      sfarsit cat timp.

Anunțuri