Introducere in limbajul Pascal

Tipuri de limbaje de programare:

1.) Limbaje cod-masina : descriu instructiunile in sistemul de numeratie binar (0 si 1).

2.) Limbaje de ansamblare : au la baza un set de coduri , reprezentari simbolice ale instructiunilor.

3.) Limbajele de nivel inalt : sunt limbajele apropiate de cel natural ce foloseste vocabularul limbii engleze.

ex: Pascal (Niklaus Wirth 1971) ; C/C++ (1972 Dennis Ritchie si Brian  Kernigham) ; Cobol aparut in 1960 etc.

       STRUCTURA UNUI PROGRAM PASCAL

program identificator_nume ;

uses crt, graph , dos ;

definitiide constante ;    ex: const n=22

definitii de tipuri de date ;  ex: type sir=array[2…..22]of real

declaratii de variabile ; var n,z:longint ;

Begin

instructiuni ;

End.

Observatii : Corpul programului este delimitat de Begin si End.

                         Un bloc deinstructiuni este delimitat de begin si end si fiecare instructiune se termina cu  ;

Etapele realizarii unui program

1.) Etapa de editare (scriere) a programului : este etapa in care programatorul scrie programul folosind un editor de texte pus la dispozitie de program , iar la sfarsit obtinandu-se programul sursa.

2.) Etapa de compilare : este etapa in care programul sursa este tradus in limbajul cod-masina , iar la sfarsit se obtine programul obiect.

3.) Etapa de rulare a programului : reprezinta etapa in care operatiile din programul obiect sunt executate de calculator , in urma acestei operatii returnandu-se rezultatele asteptate.

       Mediul Borland Pascal

    

Componentele limbajului PASCAL sunt:

  1. Lista de comenzi denumita si Main Menu (apasand tasta F10) ce contine submeniurile: File, Edit , Run , Compile , Debug , Help.
  2. Bara de informatii despre tastele ce pot fi activate: F1 Help ; F9 Make ; Alt+F10 Main Menu ; Alt+F9 Compile ; F2 Save.
  3. Fereastra de editare a programului .

1.)Operatia de salvare a fisierelor (Save)

– Apasand tasta F2-(Save) si modificarea numelui NONAME00.PAS cu un nume dorit de noi ;

– Se intra in starea de comanda apasand tasta F10  apoi se apasa litera ,,F” apoi se apasa tasta ,,S” (S-Save) ;

2.)Operatia de incarcare a unui fisier deja creat(Open)

-se apasa tasta F3 si din meniul aparut se folosesc sagetile pentru selectarea fisierului urmand apasarea tastei ENTER;

-se intra in starea de comanda(Main Menu) apasand F10 , dupa care se apasa tasta ,,F” apoi tasta ,,O” (O-Open);

3.)Operatia de iesire din mediul Pascal (Exit)

-apasand combinatia de taste ALT+X ;

-se intra in starea de comanda apasand tasta F10 , apoi se apasa tasta ,,F” din meniul aparut folosind sagetile ne ducem la optiunea ,,Exit” si intr-un final apasam tasta ENTER.

          PROGRAMUL SURSA IN LIMBAJUL PASCAL

            Un program Pascal are cel mult trei parti:

  • – Antetul programului ;
  •   – Partea declarativa ;
  •   – Corp Instructiuni .

Antetul poate sa lipseasca .

Partea declarativa : declararea  tuturor ,,obiectelor” cu care lucreaza programul.

Corpul instructiunilor sau programului reprezinta totalitatea instructiunilor pe care acesta le executa.

1. Compilarea programului sursa:

Dupa scrierea programului puteti trece la compilarea lui. Asa cum este evident, compilarea se face accesând operatia Compile din meniul cu acelas nume din bara de meniuri, sau folosindu-va de combinatia de taste Alt+F9. Daca din neatentie ati comis erori de sintaxa si deci programul nu este scris corect,operatia de compilare nu este posibila, compilatorul afisând în schimb diverse mesaje de eroare, din care voi va trebui sa deduceti despre ce fel de erori este vorba si unde (vezi si capitolul despre erori din curs).

2. Executia programului sursa:

Dupa operatia de compilare efecutata cu succes, ceea ce va mai ramâne de facut este lansarea în executie a programului. Aceasta se face accesând meniul Run (tasta R) , de unde alegeti comanda Run, sau dupa cum se vede, puteti rula un program si apelând la combinatia de taste Ctrl+F9. Rezultatele executiei programului, vor fi afisate în fereastra neagra Output.

Executia pas-cu-pas a programului:

Nu este o etapa obligatorie, dar este recomandata. Rularea unui program pas-cu-pas presupune apasarea repetata a tastei F8 sau meniul Run spreStep over, de atîtea ori cîte instructiuni contine programul. Veti vedea astfel mai bine ce face si care este rolul fiecarei instructiuni din program. Desigur trebuie sa tineti cont si de indicatiile din program, adica de exemplu, în cazul când executia programului se opreste si asteapta introducerea unei valori de la tastatura, va trebui sa faceti acel lucru.
Puteti sti în orice moment care este instructiunea ce urmeaza a fi executata, prin faptul ca aceasta va fi evidentiata printr-o bara orizontala de culoare gri.

Elemente ale vocabularului limbajului Pascal

*Cuvintele-cheie sunt cuvinte rezervate deoarece au un sens predefinit caer nu poate fi schimbat.

Cuvinte-cheie: AND ; ARRAY ; CASE ; ELSE ; UNTIL ; IF ; NOT ; END ; VAR ; ST RING ; CONST ; THEN ; FUNCTION etc.

*Identificatorii sunt succesiuni de litere mari si mici , cifre si caracterul ,, _ ”.

Observatie!!!!   Primul caracter nu trebuie sa fie cifra .

Exista doua tipuri de identificatori:

-identificatori standard : care apartin limbajului ;

-identificatori definiti de utilizatori.

 Comentariile in limbajul Pascal

Sunt folosite siruri de caractere cuprinse intre acolade { }  , fie simboluri speciale (* , respectiv *).

-Ele sunt inserate oriunde in program , prezenta lor fiind ignorata de compilator.

Observatii:

1.Comentariile pot fi scrise pe mai multe linii.

2.Nu folositi intr-un comentariu caracterul $.

Reclame